Michal Matyo

vydavatel zápalkových nálepek z Dolního Rychnova na Sokolovsku.