Katalog filumenistických aršíků vydaných od roku 1953 do 2018

Katalog filumenistických aršíků vydaných od roku 1953 do 2018

Autor František Ševčík

1. vydání ČFS 2019

Katalog je vyprodán.