Katalog filumenistických aršíků vydaných od roku 1953 do 2018

Katalog filumenistických aršíků vydaných od roku 1953 do 2018

Aautor František Ševčík

1. vydání ČFS 2019

Katalog můžete získat u p. Jaroslava Čapského.