OBNOVUJEME EDICI ,,PRAMENY“
Příští rok uplyne čtyřicet let od chvíle, kdy si členové Českého filumenistického svazu mohli
zajistit první publikaci z nově založené edice ,,Prameny“, kterou byla studie sušického histori-
ka Vladimíra Holého Počátky sušického sirkařství.
V roce 2015 na popud a za významné pomocí Jaromíra Jindry oprášíme edici ,,Prameny“, která navazuje na dva svazky z předchozích let. V dalších letech budeme vydávat publikace nepravidelně. Každý titul bude mít i s obálkou 36 stran. Proč č. 3? Předcházející čísla (1 a 2) vyšla před časem a
navážeme na číslování. 
Blíže o edici v 1.čísle Filumenie 2015.

Prameny

Pražské sirkařství Autor:  Jiří Šperk, 2012,...
Staré pověsti filumenistické Autor:...
České sirkařství v datech Autor: Jaromír...
Autor: Jaromír Jindra 1.vydání Edice Prameny 4....
Autor: Jaromír Jindra 1.vydání Edice Prameny 3....
Autor: František Šáda 1.vydání Edice Prameny 2....
Autor: Vladimír Holý 2. doplněné vydání Edice...